Home

Dự án - Nghiên cứu khoa học

Dự án - Nghiên cứu khoa học

LỢI ÍCH CỦA PHÂN BÓN TAN CHẬM CÓ KIỂM SOÁT: HI-CONTROL CUNG CẤP CHO NGƯỜI…

Những người nông dân canh tác trong nhà màng đang làm việc...

Báo cáo kết quả khảo nghiệm: ‘ Ảnh hưởng của phân bón tan chậm Hi-control…

Sau 6 tháng thử nghiệm và theo dõi, Viện nghiên cứu rau quả...

Phân bón tan chậm và phân bón tan chậm có kiểm soát: Công cụ quản…

Guodong Liu, Lincoln Zotarelli, Yuncong Li, David Dinkins, Qingren Wang...

Cân bằng dinh dưỡng cây trồng.

Cây trồng cần dinh dưỡng để phát triển và đạt được...

Cây trồng che phủ cho cây có múi.

Đất khỏe có tỷ lệ chất hữu cơ trong đất cao, giúp cải...

Nông dân ở Everglades tập trung vào chất lượng nước.

Không có nơi nào ở Florida phải đối mặt với sự giám...

Phân bón thông minh có thể giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Dân số ngày càng gia tăng, để nuôi sống dân số trên thế...

Sử dụng phân bón tan chậm có kiểm soát trong sản xuất hành tây Vidalia…

Thời điểm bón phân thích hợp trong quá trình phát triển...

Nghiên cứu công nghệ bón phân mới tại Bắc Floria – Mỹ.

Để tìm ra việc giảm mức nitơ trong đất hiệu quả, các...