Home

Dự án - Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu công nghệ bón phân mới tại Bắc Floria – Mỹ.

Để tìm ra việc giảm mức nitơ trong đất hiệu quả, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Đại học Florida (UF / IFAS) đang thử nghiệm một số công nghệ.

Bob Hochmuth, một quản lý UF/IFAS Extension tại Trung tâm nghiên cứu và Giáo dục Bắc Floria – Thung lung Suwannee (NFREC-SV), điều phối nghiên cứu về phân bón tan chậm có kiểm soát. Công việc này nhằm mục đích cải thiện chức năng của phân bón trong đất và nâng cao các phương pháp quản lý tốt nhất (BMPs).

‘ Phân bón tan chậm có kiếm soát cho phép chúng tôi có đủ dinh dưỡng trong đất và không dễ bị mất đi hoặc bị rửa trôi dưới vùng rễ.Trong trường hợp này, chất dinh dưỡng cần quan tâm là nito tại khu vực thung lũng Suwanee’ – Hochmucth chia sẻ.

Công nghệ giải phóng phân bón vào đất với một tỷ lệ nhất định dựa vào nhiệt độ. Hochmuth nói rằng mặc dù BMPs được sử dụng trong nhiều năm, nhưng thung lũng Suwannee có những điều kiện nhất định khiến các nhà nghiên cứu quan tâm cải thiện tổng thể.

Hochmuth nói: ‘ Với đất cát, chúng tôi muốn đảm bảo rằng đang làm mọi cách để duy trì độ ẩm thích hợp và lượng phân bón phù hợp cho vùng rễ. Tôi nghĩ các giai đoạn trước của nghiên cứu chỉ ra, nó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng hiểu quả phân bón nitrogen (phân bón tan chậm có kiểm soát)’

Trong khi Hochmuth tập trung vào dưa hấu và cà rốt, các nhân viên khuyến nông DeBroughton và Charles lần lượt áp dụng nghiên cứu của họ vào ngô và hệ thống tưới tiêu. Nhóm nghiên cứu xem xét kế hoạch bón phân và các loại thiết bị kết hợp với phân bón tan chậm có kiểm soát.

Hình 1: Cánh đồng ngô đang bước sang giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch.

Hochmuth cho biết: ‘ Cảm biến biên độ ẩm của đất liên quan đến hiệu quả sử dụng nước tưới và phân bón , thay đổi công nghệ tưới, áp dụng tỷ lệ phân bón mới và sửa đổi thói quen. Không thể tách rời phân bón và hệ thống tưới – 2 yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.’

Nghiên cứu về công nghệ phân bón tại NFREC-SV không chỉ phục vụ cho một khu vực mà nó còn giúp đỡ những người trồng ở khắp mọi nơi.

‘Mục tiêu cuối cùng ở đây là tích hợp (công nghệ) tại các trang trại, vì vậy người nông dân có thể theo dõi nghiên cứu và công nghệ này đang được phát triển và giúp họ triển khai, ứng dụng trực tiếp vào trang trại của mình.” – Hochmuth nói.

Theo Karla Arboleda, đăng ngày 30/10/2019 trên VSC News Vegetable and specialty crop news.