Sản Phẩm Tiêu Biểu

PHÂN BÓN TAN CHẬM CÓ KIỂM SOÁT HI-CONTROL

21/06/2019

Đến năm 2050, nông dân sẽ cần sản xuất thực phẩm cho dân số thế giới ước tính vào khoảng 9,6 tỷ người. Sản xuất thực phẩm nhiều hơn với ...

Hi – Control 18-6-8+ME

30/11/2015

THÔNG TIN SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Hi-Control 18 – 6 – 8 + ME Loại sản phẩm: phân bón hóa học tan chậm có kiểm soát Công ty sản xuất: ...

HI-CONTROL 13-11-11+ME

18/11/2015

THÔNG TIN SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Hi-Control 13 – 11 – 11+ME Loại sản phẩm: phân bón hóa học tan chậm có kiểm soát Công ty sản xuất: Asahi Kasei Chemicals Corporation Đơn vị ...

HI-CONTROL 14-13-13

17/11/2015

THÔNG TIN SẢN PHẨM Tên sản phẩm: Hi-Control 14 – 13 – 13 Loại sản phẩm: phân bón hóa học tan chậm có kiểm soát Công ty sản xuất: Asahi Kasei ...